WAAROM GDPR?

De General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is na een overgangsperiode van twee jaar in voege getreden sinds 25 mei 2018.  Deze reglementering is de opvolging van onze Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens uit 1992 die verouderd was en niet meer aansloot bij de digitale wereld waarin we nu leven.

Elke onderneming dient tegenwoordig aantoonbaar in regel te zijn met de GDPR of AVG, op straffe van boetes.

De reglementering heeft tot doel ondernemingen aan te zetten omzichtig om te gaan met verzamelde persoonsgegevens.  En hoewel ze bedoeld was als een uniforme Europese wetgeving werd er aan de verschillende lidstaten de ruimte gegeven om eigen interpretaties toe te voegen aan de Europese tekst.  Wat de materie er voor internationale ondernemingen niet gemakkelijker op maakt.

Opti-Office Solutions biedt 3 producten aan die u kunnen helpen met de invulling van de GDPR/AVG binnen uw onderneming:

Hulp nodig met de GDPR?

Opti-Office Solutions staat u bij al uw GDPR gerelateerde problemen en vragen bij. Dankzij onze uitgebreidde kennis kunnen we u steeds van een gepast antwoord voorzien.

GDPR check

Om te beginnen wordt de GDPR samen met u even gekaderd, zodat het belang hiervan voor alle betrokken partijen duidelijk is.

We bekijken hoe uitgebreid jou dossier is. Met onze GDPR-Check bekijken we aan de hand van een vragenlijst in hoeverre een onderneming reeds in regel is betreffende de GDPR/AVG. Ook bekijken we even je website om te zien wat hier eventueel nog moet aan toegevoegd worden we bekijken ook de dataregisters die je eventueel al gebruikt.

De resultaten hiervan worden geanalyseerd en in een rapport gegoten zodat u weet waar u staat binnen uw onderneming en met indien nodig enkele aanbevelingen waarmee u direct verder aan de slag kan.

GDPR check nodig?

Vraag nu uw GDPR check aan, zo kunt u op 2 oren slapen dat u volledig in orde bent met deze nieuwe wetgeving.

DPO service

Opti-Office Solutions heeft een gecertificeerde DPO in huis. DPO staat voor Data Protection Officer. Dit is een persoon die binnen een onderneming het aanspreekpunt is voor alles wat te maken heeft met de GDPR/AVG.

Zijn taak bestaat eruit de onderneming te adviseren over de te ondernemen stappen om verder GDPR-compliant te worden. En er dan ook voor te zorgen dat deze adviezen worden opgevolgd en uitgevoerd. Hij is tevens het aanspreekpunt naar de Gegevensbeschermings autoriteit in geval van een datalek.

Binnen onze DPO-Service kan Opti-Office Solutions twee mogelijkheden aanbieden:

 

  1. Opti-Office Solutions kan als externe partij voor u als DPO optreden en zal ervoor zorgen dat uw onderneming naar uw mogelijkheden zoveel mogelijk GDPR-compliant wordt. De nodige registers en processen worden opgesteld en aan de betrokken personen gecommuniceerd. Nadien gaat deze mogelijkheid over in een opvolgingstraject waarbij onze DPO op regelmatige basis in uw onderneming zal langskomen om alle verplichtingen verder op te volgen en aanpassingen en/of verbeteringen te realiseren.
  2. Onze DPO kan ook optreden om uw eigen verantwoordelijke bij te staan in zijn taken. Hij kan dan bij ons terecht met al zijn vragen en problemen voor advies en ondersteuning.

GDPR audit

Onze DPO is tevens bevoegd en gecertificeerd om audits uit te voeren op het vlak van de GDPR/AVG.  Dit wil zeggen dat we uw onderneming onderwerpen aan een externe audit waar we specifiek gaan kijken naar waar er zich nog problemen of tekortkomingen voordoen betreffende de GDPR/AVG.

We bekijken dan onder meer of aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan, of er binnen de onderneming bepaalde processen werden beschreven en in hoeverre die worden nageleefd, of het personeel voldoende op de hoogte is van het belang en de inhoud van de GDPR, bevatten alle dataregisters de vereiste informatie, en we bekijken zeker ook of alle verzamelde informatie wel degelijk op een correcte manier wordt verwerkt en is opgenomen in de dataregisters.

Vertrouw op onze diensten!