Onze missie en waarden

Administratieve expertise - Opti Office Solutions

Expertise

Je kan beroep doen op onze expertise voor alle administratieve zorgen. Zo garanderen we
continuïteit We bekijken graag met u hoe het beter en eenvoudiger kan.
Flexibele administratieve ondersteuning - Opti Office Solutions

Flexibel

Snelheid en continuïteit dragen wij hoog in het vaandel. Wellicht heeft u de ene week meer data te verwerken dan de andere week. Bij OPTI-OFFICE SOLUTIONS kunt u altijd terecht. We passen ons tevens met veel plezier aan naar uw manier van werken.
Efficiëntie in uw administratie - Opti Office Solutions

Efficiëntie

Bij OPTI-OFFICE SOLUTIONS gaat de prioritaire aandacht uit naar zo tijd- en kostenefficiënt mogelijk te zijn: getting things done! We zijn gericht op efficiëntie en doelgerichtheid. Op die manier bouwen wij voor onze klanten een samenwerking op lange termijn uit.
Betrouwbare administratieve partner - Opti Office Solutions

Betrouwbare partner

We maken onze klantenbeloftes waar door maatwerk en professionele ondersteuning te bieden. Via dit spoor wordt er tijdswinst geboekt, voornamelijk door accuratesse en structuur. De processen die niet tot je corebusiness horen, zijn bij Opti – Office Solutions in veilige handen.

Commitment bij verwerking van administratie - Opti Office Solutions

Commitment

We streven ernaar om steeds de verwachtingen te overtreffen. We staan letterlijk tot uw dienst. Toegankelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid is ons credo.

Wie zijn we

Steven van den Brink

Steven van den Brink

Oprichter en zaakvoerder

Zijn realistische, gestructureerde, pragmatische en no-nonsense aanpak brengt verheldering in je administratieve processen.

Na een studie in boekhouding en fiscaliteit te hebben gevolgd leerde Steven de knepen van het vak in een boekhoudkantoor. Voor hij Opti-Office Solutions uit de grond stampte heeft hij tevens heel wat expertise opgebouwd in een internationaal georiënteerd bedrijf waar hij zich opgewerkt heeft tot hoofd van de afdeling boekhouding.

Steven draagt het centraal stellen van de klant hoog in het vaandel. Hij besloot hiermee een nieuwe uitdaging aan te gaan en totale administratieve oplossingen te bieden voor de klant door de oprichting van Opti-Office Solutions.